ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Проекти 2019-2020г.

През учебната 2019/2020 г. Детска градина 59 "Елхица" и Родителското настоятелство, кандидатстваха по общо 4 проекта и с радост ви съобщаваме, че сме одобрени по всички тях, както следва:

Два проекта, свързани с БДП:

- Проект към МОН по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА"  - Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата, спечелен от детската градина

- Проект към Столична община в изпълнение на Общинска Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното  движение - Родители, учители и деца заедно в кампанията "Пази детето на пътя", спечелен от Родителското настоятелство към детската градина

- Проект към Столична община по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на ФВ и спорта 2012-2020г. на Столична община - "Дечица смело се катерят, без изобщо да треперят, здрави, силни да растат - върхове да покорят", спечелен от детската градина

- Проект по Програмата на LIDL – Ти и LIDL за по-добър живот - Сензорна образователна градинка радост и подкрепа от природата за всяко дете, спечелен от Родителското настоятелство към детската градина

Вижте Наръчник за споделен опит "Мултисензорната образователна градина на ДГ 59 Елхица".

Прикачени документи

Цялото издание на Наръчника