ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Проекти 2014-2015г.

През уч. 2014/2015 г. - Проект "Приятел с кончета стани и на света с надежда погледни", свързан с хипотерапевтична езда за деца със СОП и запознаване на всички деца от ДГ с отглеждането на кончетата.