ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Административни документи

Прикачени документи

План за действие и финансиране към Стратегия за развитие 2020-2024 г.
Стратегия за развитие 2020/2024 г.
План за образователно-възпитателната работа в ДГ №59 "Елхица" за учебната 2021/2022 г.
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ДГ №59 "Елхица" за учебната 2021/2022 г.
Етичен кодекс за учебната 2021/2022 г.
Правилник за дейността на ДГ №59 "Елхица" за учебната 2021/2022 г.
План - програма за 2021 г. по БДП
Вътрешни правила за дейността на ДГ № 59 "Елхица" в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19
Правилник за дейността на ДГ № 59 "Елхица"
Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ № 59 "Елхица"
Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд в ДГ № 59 "Елхица"
Етичен кодекс за поведение на работещите с деца служители в ДГ № 59 "Елхица"
Вътрешни правила за провеждане на ежедневен контрол на здравословното състояние на децата
План за образователно-възпитателната работа в ДГ № 59 "Елхица"
Стратегия за развитие 2020-2024 г. на ДГ № 59 "Елхица"
Обява за конкурс за ДОД за 2018 г.