ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

При нас децата

  • Се научават да общуват с връстниците си чрез стимулиране нагласите им за съвместна дейност.
  • Изявяват своите индивидуални способности пред публика, на сцена и в детската градина.
  • Не допускат появата на феномена на „научената безпомощност”.
  • Осъзнато възприемат познавателната информация и я прилагат в друга житейска ситуация.
  • Научават се да приемат различните от тях (интеграция на деца със СОП).
  • Ежедневно общуват с народната традиционна култура - черпят мъдрост и красота.
  • Излизат много добре подготвени за училище.