ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Таланти

ОТКРИВАМЕ ТАЛАНТА на всяко отделно дете и се стремим да го развием максимално:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Култура на общуване. Ритмика
  • Драматизация
  • Лингвистика

ПЕРИОДИЧНО ПРОУЧВАНЕ нивото на интелектуалното развитие на всяко дете и оказване на компетентна педагогическа и специализирана помощ (логопед, психолог, дефектолог).