ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Проекти 2015-2016г.

през уч. 2015/2016 г. - Проект "Бягай, бягай мой велосипед - все напред напред", свързан с колоездене и запознаване на всички деца от ДГ с видовете колоездене и велопоход.