ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

За Вас родители

Прикачени документи

Емоционална интелигентност при децата
Форми-за-работа-с-родителите участници в образователния процес
Плана за работа с родителите 2022 - 23.jpg
Организация по превенция разпространението на остри вирусни и паразитни заболявания
Защо четенето е важно за децата
Анкета при постъпване в детска градина
Психически издръжливите деца
Вашето дете на 4 години
Неволите на 3 - годишните
Моето дете на 2 години
Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към детска градина №59 "Елхица".
Модел за работа в период на адаптация - презентация
През последните години техническият прогрес промени значително условията на живот.docx
Правете тези 7 неща.docx
Поставянето на граници.docx
Кога да потърсим помощта на логопеда и ролята на семейството в ранното детско развитие.docx
Как да се държим с детето манипулатор.docx
Как да отгледаме дете.docx
ИГРИ ЗА СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ.docx
Защо е важно да устоим на желанието да.docx
Дисциплиниране чрез игра.docx
Децата и неподчинението.docx
Агресивно дете.docx
10 ПРИНЦИПА В МОНТЕСОРИ ОБУЧЕНИЕТО.docx