ДГ №59 Елхица

Детска градина в град София

ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е ОРИЕНТИРАНА КЪМ ИЗКУСТВОТО
НА ОСНОВАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР

 

                         Четиридесет и две години Детска градина №59“Елхица“

                         Четиридесет и две години глъч и смях на дечица!

                          Четиридесет и две години жива водица полива

                          здравите стъбла на нежните цветя - нашите деца

                                                                                Четиридесет и две години с тях живеем.

                                                                                              Обичаме ги, творим и пеем!

Детска градина №59“Елхица“  се намира в столичния Район Младост- кв. Младост 3. Открита е през 1982 година. Разположена е в междублоковото пространство на тихо място, далеч от шума на големите булеварди и натоварено движение.

В детското заведение се възпитават, отглеждат и обучават с много любов и всеотдайност 286  деца разпределени по възрастов принцип в 1 яслена група, 1 група вариант, 2 първи групи, 2 втори групи, 2 трети групи, 2 четвърти групи  и 2 групи за деца със Специални образователни потребности.

 

 

Актуални новини