ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Обществен съвет

Прикачени документи

Покана за ОС - 15.02.2024 г.
Отчет за дейността на ОС - 2022/2023 г.
Протокол №1 - Обществен съвет 2023 г.
Покана за ОС - 05.10.2023 г.
Протокол №4 - Обществен съвет 2023 г.
Протокол № 3 - обществен съвет 2023 г.
Покана за ОС - 13.04.2023 г.
Протокол №2 - обществен съвет - 2023 г.
покана - Обществен съвет 2023
отчет - обществен съвет 2021-2022
протокол №1 - обществен съвет 2022
покана - обществен съвет 2022
протокол № 3 - обществен съвет 2022
протокол № 2 - обществен съвет 2022
протокол № 1.1. - обществен съвет 2021
протокол № 1 - обществен съвет 2021
Покана за ОС - 23.09.2021 г.
Отчет за дейността на обществения съвет към ДГ №59 "Елхица" за учебната 2020/2021 г.
покана - Диана Гоцева
протокол - обществен съвет №3-2021 г.
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ДГ 2016-2019 г..doc
протокол - обществен съвет № 2-2021 г..doc
протокол - обществен съвет №1-2020 г..doc
протокол - обществен съвет №3- 2020 г..doc
протокол - обществен съвет № 2 - 2020 г..doc
протокол обществен съвет № 1 - 2019 г..doc
покана - Диана Гоцева.doc
Правилник.обществен.съвет.docx
покана.doc
Д Е К Л А Р А Ц И Я.обществен съвет.docx