ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Проекти 2020-2021г.

През учебната 2020/2021 г. Детска градина 59 "Елхица" участва в два проекта, както следва:

 

- Проект към Столична община по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на ФВ и спорта 2012-2020г. на Столична община - "Мамо, татко, с мен ела, да се включим в игра. Спорт, гимнастика, игри - заедно сме най-добри", спечелен от детската градина

13

- Съвместен проект с Фондация "Изкуството и детето" - Изложба - "Аз вдъхновявам" - Рисунки за музея - арттерапия, детската градина е партньор в дейностите на проекта - арттерапия за деца със специални образователни потребности.