ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Управление

Длъжностно лице по ЗЗЛД /Закон за защита на личните данни / Елена Златева, тел. 0882030565, ел. поща - ezlatevaa@abv.bg