ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Родителско настоятелство

Банкова сметка на Настоятелство на родители и общественици към ДГ №59 „Елхица“:

Централна кооперативна банка – IBAN: BG53CECB 97901088876900

BIC - CECBBGSF