ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Безопасност на пътя

МИНИУЛИЦИ В ДЕТСКА ГРАДИНА

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ НА УЛИЦАТА

БДП 2014 - ГРУПА МИКИ МАУС

 

 

 

„Моите играчки“ - игра по БДП за първа възрастова група   https://docs.google.com/forms/d/1z3nyqkFqsrmLBqqKVbAe13LJIf78sm9PIQPE1CGcmaI/edit

 

„На улицата с мама и татко“ - БДП анкета за родители за първа възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTp12XQwkeE4o8juwt87VCMrtKGt6HVlpQiJPmL9y0JtuByw/viewform?usp=sf_link

 

„Пътувам с мама и татко“ - игра по БДП за първа възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffdVCq69dkq1sF8QsFzU0NQ5MDlPwCpaNz6ulzIR-GgFCMlw/viewform?usp=sf_link

 

„С мама и татко на разходка“ - игра по БДП за първа възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccNfEB7E-vT9YODkC86DwyTJtWlAADxm65LdkqPO_dXco1UA/viewform?usp=sf_link

 

„Моят дом“ - игра по БДП за първа възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIhnxaOFN0_oicXRWTFh7zNUFIJBm9NbA4E3eZ7vTsOdFPzw/viewform?usp=sf_link

 

„Разпознавам звук и цвят“ - БДП анкета - игра за родители и деца за първа възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm6KbJV34fBQbff6YSUOWevibem0WEHOA9KKFeHrwzfD1XWw/viewform?usp=sf_link

 

„Нашата улица“ - игра по БДП за втора възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOkkNr7twh1X8obS6e2raHSG4-4FNYjpqS69GmBX5mypTrxg/viewform?usp=sf_link

 

„Светофар - другар“ - игра по БДП за втора възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec81FC30dzIRxczWYfWlCsWqSOVE-PwFmZaPQZFkQNBdFW2g/viewform?usp=sf_link

 

„Къде ираят децата“ - игра по БДП за втора възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT3mQlxp3yxBGDBAFaTALtzp4xc5xhBz1OLmogoaoYBp3MWg/viewform?usp=sf_link

 

„Пресичам безопасно“ - игра по БДП за втора възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpmYfN5UH77W-OIa6taO7FFvjSvljbx468r93CvJcuxgXS4A/viewform?usp=sf_link

 

„Къде се движим, когато сме на разходка“ - игра по БДП за втора възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiPrN1rLC9BEnNMjZJzZSMZ5anQ8x7-IOqCubS6f0rugttmw/viewform?usp=sf_link

 

 „Моят велосипед“ - игра по БДП за втора възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxbyds0TrfFW64nfJhXEtrTzViD7BUU2q_KvVeC7WTQQF3gA/viewform?usp=sf_link

 

„Превозни средства“ - игра по БДП за трета възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxbyds0TrfFW64nfJhXEtrTzViD7BUU2q_KvVeC7WTQQF3gA/viewform?usp=sf_link

 

„Какво трябва да знае малкият пешеходец“ - игра по БДП за трета възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxbyds0TrfFW64nfJhXEtrTzViD7BUU2q_KvVeC7WTQQF3gA/viewform?usp=sf_link

 

„Пътни знаци“ - игра по БДП за трета възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPrhY0NDgK_100BJcMORfzaBEioQArzCLvyGfYS1qHPTBbOg/viewform?usp=sf_link

 

“Какво трябва да знае малкия велосипедист“ - игра по БДП за трета възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrBIkUpiD8FIHoIk7ZdDCAJhbO-1cntQa_eucv3Kr6hWYIqA/viewform?usp=sf_link

 

„На площадката по БДП“ - игра по БДП за трета възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrhL69raQsW9xoXPeGhyUxEE5Kvi8K_Fbg-PWfD7KkfTgyUw/viewform?usp=sf_link

 

„Кварталът, в който живея“ - игра по БДП за трета възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuMq5F_0KELGmP-y4HvLhmnNBQHDDcPuXQAeePeoeznuNzqQ/viewform?usp=sf_link

 

„На улицата“ - игра по БДП за четвърта възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVgz5ZN17jJ5i9GGmVXZXsM_TfwpkoQ0eIUG4i-JIutvTxBg/viewform?usp=sf_link

 

„Градът, в който живея“ - игра по БДП за четвърта възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5uiMhzBNoB395Wl_h56WE9RglpJgLgql17Gw-EcWNVuA68Q/viewform?usp=sf_link

 

„На улицата 2“ - игра по БДП за четвърта възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegD5_AJyBv00JmjF8QT3cNazi2fGzXJmA5e-j4XpXCOtmpPQ/viewform?usp=sf_link

 

„Кои знаци познава малкият велосипедист“ - игра по БДП за четвърта възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqSpqH4Vu4Vnlc7FoIMkHeim8grtixu_HixsNr0nqFNxIEXA/viewform?usp=sf_link

 

„Изправност на велосипеда“ - игра по БДП за четвърта възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7kPtSSizr32LmIdWcxjtMwsyptw6O1F8bRtScKVVBDqqhLw/viewform?usp=sf_link

 

„На площадката за велосипедисти“ - игра по БДП за четвърта възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSl0ZX_PhOXpvqVZx6R7QtKrI3bTgoIo7km-Ztbt9DY3hnTw/viewform?usp=sf_link

 

„Пътувам с автобус“ - игра по БДП за четвърта възрастова група

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccjwwxIosa2QwmJNAwi07BOhn5lIaCx2kiEQVhrCfrfryFCw/viewform?usp=sf_link