ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Определяне на изпълнители ДОД - Латино танци

ъв връзка със събиране на оферти, класиране и избор на изпълнители за ДОД - Лотино танци, ДГ 59 "Елхица" публикува класираните изпълнители.