ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА В ДГ № 59 „ЕЛХИЦА“ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

При постъпване на новоприети деца в ДГ № 59 „Елхица“  се представят следните медицински документи:

  1. Здравна карта (здравен картон), попълнена от личния лекар на детето.
  2. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити. Изследванията са валидни 15 дни от датата на подаване на изследването.
  3. Изследване на кръв и урина – извършени максимум 7 (седем) дни преди постъпването.
  4. Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.
  5. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.). Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България.
  6. Задължително е да се представи и медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина/ясла.
  7. Попълнено Информирано съгласие от родител в деня на приемане на детето в детската градина/ясла.

 

Всички необходими документи е желателно да се представят в детската градина при медицинска сестра С. Педакова деня предхождащ постъпването на детето в детска градина/ясла, за да се улесни приема на детето в деня на постъпването.

 

 

Мария Галчева-Стоицова - Директор

 

Прикачени документи

Информирано съгласие