ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Конкурс за детска рисунка

 

 

                

 

    

 1. Цел:

Цел на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Възможност да представят себе си в света на детската градина. Да споделят своите спомени, емоции от живота в градината и защо не и техните мечти свързани с това.

 

 1. Изисквания:
 2. Право на участие в конкурса имат всички деца и ученици между 3 и 10 - годишна възраст.
 3. Всеки участник има право да участва само с една рисунка.
 4. Формат: А4 или А3
 5. На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
 • Трите имена на автора;
 • Възраст, навършени години, група или клас;
 • Точен адрес, телефон за връзка, e-mail за кореспонденция;
 1. Допустимо е използването на всякакви техники и материали ( рисунки с темперни, акварелни и акрилни бои, апликации с различни материали).
 2. Класирането ще се извърши в три възрастови категории:

                                           I  възрастова група – 3- 5 год.

                                           II възрастова група – 5-7 год.

                                          III възрастова група – 7-10 год.

 1. Рисунките не се паспартират и не се връщат.
 2. Необходимо е творбите да бъдат изпратени в добър естетичен вид. Рисунки получени на руло или сгънати няма да бъдат допуснати за участие.
 3. За по-малките участници: преди да започнат да рисуват, трябва да бъдат подканени да си спомнят най-прекрасните моменти, места, приятелчета, събития, уроци,  игри - вътре или навън.
 4. Рисунките трябва да бъдат оставени в специалната кутия на входа на детската градина до 10-ти Април 2022 г. За получените по пощата важи датата на пощенското клеймо.
 5. Всички творби, отговарящи на условията ще бъдат подредени в изложба и ще бъдат публикувани на страницата и сайта на детската градина.
 6. Най-добрите творби ще бъдат отличени с награди, по три във всяка възрастова група.
 7. Всички участници ще получат грамота за участие.
 8. Творбите на участниците не подлежат на връщане.
 9. Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществаяването на настоящата изява при спазване на българското законодателство.

 

      Начало на събиране на готовите детски рисунки: 01.03.2022 г.

      Краен срок за получаване на готовите детски рисунки: 10.04.2022 г.

 

                     За контакт и информация:

                     Тел: 02/ 8759029/ 0884 894745

          Адрес за събиране на готовите творби:

 • По пощата: гр. София, п.к. 1712, ж.к. Младост 3, ул. „д-р Николай П. Николаев“ № 11, ДГ № 59 „Елхица“, за конкурса (важи датата на пощенското клеймо)
 • Донасяне на място в детската градина: поставяне в специална за целта кутия на централен вход