ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

 

      

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители, във връзка с обявения график на класиранията за 2023 година, Ви уведомяваме, че записването на класираните деца в ДГ № 59 „Елхица“ ще се извършва в рамките на работното време на администрацията - сутрин  8.00ч. - 12.00 ч. и след обяд 13.00 ч. - 16.00 ч. Записването ще се осъществява по реда на пристигане на родителите, след покана, при спазване на всички хигиенни изисквания, като използването на калцуни е задължително!