ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Записване на класирани деца

  

              

        Важно!!!

        Във връзка с обявеният график на класиранията за 2022 г. Ви  уведомяваме, че записването на   класираните деца в  ДГ №59 „Елхица" ще            се извършва в рамките на работното време на администрацията сутрин  8.30 ч.-12.00 ч. и след обяд 13.00 ч.-16.00ч.

        Записването ще се осъществява по реда на пристигане на родителите, след покана, при спазване на всички хигиенни изисквания!