ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

 

        

 ВАЖНО!!!

            Във връзка с възобновяване посещенията на децата след лятната ваканция, напомняме необходимостта от представяне на следните медицински документи: 

Децата, които възобновяват посещенията си в детската ясла и градина при отсъствие за повече от 2 месеца, предоставят еднократен отрицателен резултат за чревни паразити и бележка от личен лекар, че детето не е в контакт със заразно болен.

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в детската градина деца се изискват следните медицински документи:

здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;       

отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в яслата деца се изискват следните документи:

здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;

медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

 

     Извадки от НАРЕДБА № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини