ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Вътрешни правила в извънредна епидемична обстановка

ДГ 59 "Елхица" обявява вътрешни правила в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19