ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

С грижа за нашите крилати приятели - група „Патета“

Децата от четвърта група „Патета“ подхождат също много отговорно към обгрижването на зимуващите у нас птици. Децата с радост изработиха мобилни хранилки за птиците в двора на детската градина. Чрез тези съвместни дейности в групата, децата придобиват умения за работа в екип за съвместно изработване на продукт. Придобиват умения за наблюдения и регистриране промените в природата и живота на птиците. Тези дейности формират активно екологично отношение у децата. Децата осъзнават необходимостта от полагане на грижи за птиците през зимата и с много любов изработиха мобилните хранилки.