ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

ПУДООС одобри за финансиране проекта „Монтесори класна стая на открито“

 

   Детска градина № 59 „Елхица“  кандидаства с проектопредложение пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“, тема „Обичам природата – и аз участвам“-   http://pudoos.bg/.

   Проектът предвижда изграждане на интердисциплинарна „Монтесори класна стая на открито“.

   Със средствата ще бъдат финансирани фиксирани съоръжения - пейки с маси,  интерактивни инсталации, уреди за работа в биоградинката и други необходими за работата ни на открито материали. 

    Тази класна стая ще бъде ситуирана в обособена площ пред основната сграда на детската градина, където децата ще имат възможността да прекарват голяма част от учебния процес. Ще успеем да неутрализираме времето, което децата прекарват в затворени помещения, което ограничава достъпа до чист въздух, слънчева светлина и пълна свобода на движенията. Ще осигурим максимално интерактивна и атрактивна среда за учене чрез преживяване и пълноценно развитие на детската множествена интелигентност и скрит потенциал. Това ще намали физиологичните и психични дефицити, натрупани по време на пандемията и социалната изолация.

   Дейностите и финансирането по проекта ще дадат възможност децата да натрупват знания, умения и отношения за околния свят по интерактивен начин, да наблюдават, да експериментират, да развиват сетивата си за природата и  да се грижат за пространството около себе си.