ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Проекти за учебната 2019/2020 г.

През учебната 2019/2020 г. Детска градина 59 "Елхица" и Родителското настоятелство, кандидатстваха по общо 4 проекта и с радост ви съобщаваме, че сме одобрени по всички тях, както следва:

Два проекта, свързани с БДП:

- Проект към МОН по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА"  - Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата, спечелен от детската градина

- Проект към Столична община в изпълнение на Общинска Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното  движение - Родители, учители и деца заедно в кампанията "Пази детето на пътя", спечелен от Родителското настоятелство към детската градина

- Проект към Столична община по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на ФВ и спорта 2012-2020г. на Столична община - "Дечица смело се катерят, без изобщо да треперят, здрави, силни да растат - върхове да покорят", спечелен от детската градина

- Проект по Програмата на LIDL – Ти и LIDL за по-добър живот - Сензорна образователна градинка радост и подкрепа от природата за всяко дете, спечелен от Родителското настоятелство към детската градина

Вижте Наръчник за споделен опит "Мултисензорната образователна градина на ДГ 59 Елхица".