ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на членовете на сдружение "Настоятелство на родители и общественици при ДГ 59 Елхица"

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на членовете на сдружение "Настоятелство на родители и общественици при ДГ 59 Елхица"

Съветът на настоятелството на сдружение "Настоятелство на родители и общественици при ДГ 59 Елхица" ЕИК 175425450, взе решение на основание чл. 23 и чл. 25 от устава на сдружението и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ да свика извънредно общо събрание на членовете на сдружение "Настоятелство на родители и общественици при ДГ 59 Елхица", което ще се проведе на 11.03.2021 от 13 часа в музикалния салон на ДГ 59 "Елхица".