ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Определяне на изпълнители ДОД

Във връзка със събиране на оферти, класиране и избор на изпълнители за ДОД, ДГ 59 "Елхица" публикува класираните изпълнители.