ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

ДГ № 59 „Елхица“ ще продължи дейността си по посока развитие на двигателната култура на възпитаниците си.

„Тренирам футбол, баскет, волейбол-  ще бъда истински герой.   В отбор с приятели добри   успяваме във всичките игри“ е новият ни одобрен проект с  Решение № 283/27.06.2024 г. на Столичен общински съвет, и ще бъде финансиран по Програма „Спорт за деца и ученици“, като информацията е публикувана на официалната страница на Столична община, рубрика „Спорт и младежки дейности“. Повече информация за заложените дейности може да намерите в модула „Проекти“ - https://dg-59.com/proekti/proekt-po-programa-sport-za-deca-i-uchenici-2024-g.html