ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за уч. 2021/2022 г., 2022/2023 г. и 2023/2024 г. - Латино танци