ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Обява за конкурс за допълнителни дейности

ДГ 59 "Елхица" обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.

Прикачени документи

Цялата обява за конкурса