ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Наръчник за споделен опит "Мултисензорната образователна градина"

Наръчник за споделен опит "Мултисензорната образователна градина на ДГ 59 Елхица", създаден в рамките на проект "Сензорна градина - радост и подкрепа от природата за всяко дете" в детска градина 59 "Елхица", София.

Вижте: Публикацията за Наръчника

Прикачени документи

Цялото издание на Наръчника