ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА ПОСЕЩАВАЩИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ „Петлета“ и „Слънчице“, родени 2018 година за учебната 2021/2022 г.

 

Прехвърлянето на децата родени през 2018 година от яслените групи „Петлета“ и „Слънчице“ в градинските групи „Смехорани“ и „Козлета“ се извършва автоматично, считано от 01.09.2021 г. и не е обвързано с попълването на документи,  освен предоставяне на задължителната медицинска документация изискваща се за всички деца посещаващи ДГ № 59 „Елхица“.

Децата от яслена група „Петлета“, родени 2018 г. от 01.09.2021 г. (сряда)ще бъдат приемани в първа група „Смехорани“ (яслено крило, ет. 2).

Децата от яслена група „Слънчице“, родени 2018 г. от 01.09.2021 г. (сряда)ще бъдат приемани в първа група „Козлета“ (централен корпус, ет. 2).

 

Необходима медицинска документация

  1. При отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
  2. Здравно – профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето, в случай на направен профилактичен преглед или поставена ваксина в предходния период.
  3. Желателно е да се представи медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина.
  4. Попълнено Информирано съгласие от родител в деня на приемане на детето в детската градина.

 

Мария Галчева - Стоицова - Директор

 

Прикачени документи

Информирано съгласие