ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

 

       

ВАЖНО!!!

На вниманието на родителите на децата, кандидатстващи за трета подготвителна група - родени през 2018г.

За учебна 2023/2024 година в Детска градина № 59 „Елхица“ има още свободни места в двете четвърти подготвителни групи. Децата, които ги посещават са родени през 2017г.

За тези свободни места ще могат да кандидатстват и деца, родени през 2018 г. със сменен набор. Ако желаете Вашето дете да кандидатства за тях, можете да промените набора на детето от профила му в ИСОДЗ. Тази промяна ще Ви даде възможност да кандидатствате за свободните места в четвърта подготвителна група в ДГ № 59 „Елхица“.

Свободните места за четвърта подготвителна група са видими в ИСОДЗ.

В последните години  често деца от подготвителните групи преминават в подготвителен клас в училище. Приетите деца, които са кандидатствали с променен набор в четвърта група през тази учебна година, ще могат да останат отново в четвърта група в  нашата детска градина на освободените места и през следващата учебна 2024/2025 година, до постъпването им в първи клас.

За допълнителна информация: 02/8759029 или e-mail: odz59@abv.bg