ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

 

Уважаеми родители на деца записани и посещаващи ДГ 59 "Елхица",

 

каним Ви на 16.09.2021 г. /четвъртък/ от 17:30 часа в двора на детската градина на обща Родителска среща. От 18:00 часа ще се проведе Родителска среща по групи, която ще се организира на дворните площадки на всяка група.

 

Родителската среща ще се проведе при слазване на всички противоепидемични мерки, действащи към момента.

 

При промяна на обстоятелствата или невъзможността за провеждане на Родителската среща ще бъдете информирани своевременно!

 

Мария Галчева-Стоицова - Директор