ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА ПОСЕЩАВАЩИ ДГ № 59 „ЕЛХИЦА“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

 

  1. При отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
  2. Здравно – профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето, в случай на направен профилактичен преглед или поставена ваксина в предходния период.
  3. Желателно е да се представи медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина/ясла.
  4. Попълнено Информирано съгласие от родител в деня на приемане на детето в детската градина/ясла.

 

 

Мария Галчева-Стоицова - Директор

Прикачени документи

Информирано съгласие