ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

„Дворът кани ни сега да се впуснем в игра, здрав и силен да раста, върхове да покоря!“ е поредния проект по Програма „Спорт за деца и ученици“ към Столична община, койтоприключваме с удоволетворение. по проекта закупихме и поставихме в двора на детската градина детски съоръжения за катерене. Проведохме занимателни и състезателни игри, като включихме и новите съоръжения. Проведохме спортен празник на открито с всички деца от детската градина, като всички подвижни, спортни, състезателни и музикални игри с децата от всички възрасти бяха с акцент новите ни съоръжение. Всяка група получи купа и грамота за участие, а всяко участвало дете получи грамота за отлични резултати. Запечатахме страхотни моменти, които може да видите, като проследите линка.

https://www.youtube.com/watch?v=r5_4gd9FQIg