ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Благовец - драговец

     

    

 

   

 

   

 

   

 

 

 

   

 

 Днес, 25.03.2022 г., децата от трета група „Славейчета“ поздравиха всички присъстващи в ДГ № 59 „Елхица“ с пресъздаване традицията на Благовещение. Децата пяха и наричаха за здраве, берекет и добри дела. Почистихма двора и запалихме огън, който всички прескочихме за здраве.